Drukuj

Tytuł zamówienia: Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej.


Znak sprawy: ZP-06/2014


Typ zamówienia: Dostawy


Termin składania ofert: 16.05.2014 r.   godz:10:00