Drukuj

Tytuł zamówienia: Dostawa paliw grzewczych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji łódzkiej oraz warszawskiej.


Znak sprawy: ZP-33/2014


Typ zamówienia: Dostawy


Termin składania ofert: 15.12.2014 r.   godz.10:15