Drukuj

Tytuł zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - na podstawie umowy ramowej.


Znak sprawy: ZP-23/2014


Typ zamówienia: Dostawy


Termin składania ofert: 15.10.2014 r.   godz.10:00