Drukuj

Tytuł zamówienia: Dostawa zestawów komputerowych na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej.


Znak sprawy: ZP-25/2014


Typ zamówienia: Dostawy


Termin składania ofert: 02.10.2014 r.   godz.10:00