Drukuj

Tytuł zamówienia: Dostawa samochodu 9-cio osobowego dla Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej.


Znak sprawy: ZP-17/2014


Typ zamówienia: Dostawy


Termin składania ofert: 17.07.2014    godz.10:00