Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Drukuj E-mail

                                                                                                                                                                                                                         

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Rozporządzeniem", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Farmaceutów 2, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000409069, NIP: 6751471536, REGON: 122492939, zwane dalej "Centrum".
 2. W Centrum powołany został Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail gargulTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  Dane Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Centrum www.czdsigb.gov.pl.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Przetwarzanie obejmuje udostępnione przez Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rekrutacji  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz
w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania rekrutacji oraz jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych rekrutacjach, będą przechowywane przez okres 1 roku od daty otrzymania.
 2. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym;
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

 

Zatrudni na stanowisku:  Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce wykonywania pracy: Kraków

 

Zadania:

 1. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania
  i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wewnętrznymi regulaminami udzielania zamówień, oraz innymi aktami prawnymi związanymi z udzielaniem zamówień publicznych.
 2. Przygotowanie projektów zarządzeń i wniosków dotyczących wszczynania postępowań
 3. o udzielanie zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej.
 4. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przygotowanie dokumentacji z tym związanej.
 5. Opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 6. i wzorami umów oraz weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej na etapie przygotowywania postępowań. Współpraca z członkami komisji przetargowej w zakresie dalszych prac nad takimi projektami dokumentów również poprzez aktywne przedstawianie propozycji zastosowania przepisów prawa w celu jak najlepszej realizacji wytycznych dotyczących stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Prowadzenie Komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie formalno - prawnym dot. procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania – przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania Wykonawców.
 8. Ocena ofert składanych w prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych – weryfikacja złożonej dokumentacji, ocena przedmiotowa i podmiotowa ofert oraz sporządzanie projektów wezwań do Wykonawców.
 9. Przedstawianie projektów czynności wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem. Przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem najkorzystniejszej oferty, a także dotyczącej ofert odrzuconych i wykluczonych z postępowania przetargowego.
 10. Sporządzenie protokołów postępowania wraz z załącznikami.
 11. Udział w pracach Komisji Przetargowej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej.
 12. Służenie radą i pomocą pozostałym pracownikom przy wykonywaniu ich obowiązków w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i informacji.
 13. Przedkładanie propozycji dotyczących zmiany sposobu stosowania instytucji prawnych
  w stosunku do wcześniej przyjmowanych rozwiązań na podstawie stwierdzonych zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub zmian stanowiska doktryny lub orzecznictwa w zakresie stosowania takich instytucji.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku Prawo i Administracja lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Umiejętność:

 • Samodzielnej pracy pod presją czasu, odpowiedzialność.
 • Analitycznego myślenia
 • Pracy w zespole

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zatrudni na stanowisku:  Inspektor ds. zamówień publicznych i administracyjnych.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków

 

Zadania:

 1. Udział w procesie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w wewnętrznych regulaminach udzielania zamówień.
 2. Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do opracowania projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Zamieszczanie oraz aktualizowanie informacji o postępowaniach przetargowych na stronie internetowej.
 4. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji przetargowych.
 5. Wstępna weryfikacja ofert składanych przez wykonawców.
 6. Przygotowywanie projektów protokołów z posiedzeń komisji przetargowych.
 7. Porządkowanie dokumentów związanych ze sporządzaniem protokołu postępowania wraz z złącznikami.
 8. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców.
 9. Przygotowywanie oraz zamieszczenie na stronie internetowej pytań - odpowiedzi do postępowań przetargowych.
 10. Sporządzanie ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówień Publicznych, Dziennika urzędowego Unii Europejskiej.
 11. Pomoc w archiwizowaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień.
 12. Prowadzenie ewidencji zamówień udzielonych.
 13. Realizacja zadań administracyjno-biurowych zleconych przez Przełożonego w terminie z zachowaniem odpowiedniej jakości wykonanej pracy.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, zdobyte najlepiej w ciągu ostatnich 4 lat, w tym znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
 • Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office).
 • Samodyscyplina i dobra organizacja pracy.

 

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zatrudni: Pracownika Administracyjno-Gosporadczego

Miejsce wykonywania pracy: Kraków

 

Zadania:

 • Obsługa maszyn drukujących oraz kopertujących polegająca na przygotowaniu maszyn do codziennej pracy, kalibracji ustawień maszyny, usuwaniu zacięć, wymiana części eksploatacyjnych.
 • Przygotowywanie i realizacja zamówień na części eksploatacyjne do maszyn zgodnie z obowiązującymi umowami serwisowymi.
 • Kontrola jakości wydrukowanej korespondencji.
 • Zbieranie, gromadzenie, przechowywanie dokumentacji wytwarzanej przez wydział.
 • Przygotowywanie raportów

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z profesjonalnymi maszynami drukującymi
 • Dobra organizacja pracy.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zatrudni: Referenta

Miejsce wykonywania pracy: Kraków

 

Zadania:

 • Przygotowywanie pism, protokołów, zestawień, notatek ze spotkań w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z ustaleniem szacowanej wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
 • Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
 • Formalna obsługa prac komisji przetargowych.
 • Współpraca z członkami komisji przetargowych w zakresie opracowywania projektów przygotowawczej i proceduralnej dokumentacji przetargowej oraz umów.
 • Wykonywanie formalnych czynności z zakresu oceny ofert przetargowych.
 • Uzupełnianie zapisów prowadzonych rejestrów i ewidencji.
 • Obsługa serwisów internetowych związanych z wykonywanymi zadaniami

Wymagania:

 • Student V roku lub absolwent Prawa i administracji lub ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office) w szczególności Word i Excel
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:

 • Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

_____________________________________________________________________________________________________________________


Linki


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Dane teleadresowe

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

ul. Farmaceutów 2

31-463 Kraków

tel. 602 491 691

fax: 012 41 75 665

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 675-147-15-36

Regon: 122492939

KRS: 0000409069

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej