Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Drukuj E-mail

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

 

poszukuje kandydata  na stanowisko

„SEKRETARKA”

 

OPIS STANOWISKA:

 

 • Obsługa sekretariatu,
 • Organizacja i obsługa spotkań,
 • Redagowanie pism,
 • Logistyczne i administracyjne wsparcie Dyrektora w codziennych obowiązkach,
 • Prowadzenie terminarza,
 • Przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji, raportów,
 • Organizacja podróży służbowych,
 • Zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji,
 • Zapewnienie obiegu dokumentów zgodnie z procedurami i dekretacją

 

WYMAGANIA:

 

 • Wykształcenie wyższe o kierunkach związanych z prawem, zarządzaniem, administracją,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego,
 • Umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • Odpowiedzialność, komunikatywność,
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne.

 

OFERUJEMY:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

 

poszukuje kandydata  na stanowisko

Radca Prawny

 

OPIS STANOWISKA:

Obsługa prawna Instytucji w zakresie:

 • Udzielania pomocy prawnej pracownikom Instytucji w zakresie ich obowiązków służbowych dotyczących organizowanych zamówień publicznych oraz nadzorowanych umów.
 • Udzielania wyjaśnień, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, pism, pełnomocnictw.
 • Występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi
 • Uczestnictwa w negocjacjach.
 • Pozostałych czynności wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016r poz. 233).

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych.
 • Minimum 2-3 letniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, znajomość prawa z zakresu ochrony danych osobowych będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, duża komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, rzetelność, odporność na stres.
 • bardzo dobra znajomość MS Office (Word, PowerPoint).
 • prawo jazdy kategorii B.

OFERUJEMY:

 • Interesującą i pełną wyzwań pracę.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB
31 – 463  Kraków, ul. Farmaceutów 2


poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy do pracy w telefonicznym Biurze Obsługi Interesanta

 


Od kandydatów wymagamy:

 • Wykształcenie-minimum średnie
 • Dobrej znajomości obsługi komputera
 • Podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego prawa materialnego
 • Komunikatywności
 • Odporności na stres
 • Terminowości i prawidłowości wykonywanych zadań
 • Umiejętności samodzielnego myślenia
 • Niekaralności

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

 • Podanie o pracę i CV
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Miejsce pracy:  Kraków

Zakres czynności na stanowisku pracy obejmuje telefoniczne udzielanie informacji w zakresie:

 • Rodzaju spraw rozpatrywanych przez poszczególne sądy
 • Informacji o stanie sprawy, terminach i miejscach rozpraw
 • Sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu spraw do sądu
 • Sposobach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Przesłankach ustanowieniu z urzędu, adwokata oraz radcy prawnego.
 • Rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres :

 

 • Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej ul. Farmaceutów 2 31-463 Kraków

lub pocztą elektroniczną na adres

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Rozporządzeniem", informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Farmaceutów 2, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000409069, NIP: 6751471536, REGON: 122492939, zwane dalej "Centrum".
 2. W Centrum powołany został Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail m.gargul@czdsigb.gov.pl .
  Dane Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Centrum
  www.czdsigb.gov.pl.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Przetwarzanie obejmuje udostępnione przez Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia.
 4. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania rekrutacji oraz jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w kolejnych rekrutacjach, będą przechowywane przez okres 1 roku od daty otrzymania.
 2. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić bądź utrudnić udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym;
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


Linki


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Dane teleadresowe

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

ul. Farmaceutów 2

31-463 Kraków

tel. 602 491 691

fax: 012 41 75 665

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 675-147-15-36

Regon: 122492939

KRS: 0000409069

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej