Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 69/2015
DYREKTORA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Z DNIA 29.12.2015r.

w sprawie formy płatności w ramach należności za zakwaterowanie
w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.
§ 1.
Wprowadza się w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej Oddział w Muszynie dla ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych:
- ul. Kity 18 33-370 Muszyna
- ul. Gimnazjalna 13 c 34-500 Zakopane
- ul. Kraszewskiego 14 34-500 Zakopane
wyłącznie system płatności przelewem lub kartą płatniczą dla należności wynikających z wystawionych faktur sprzedaży w zakresie usługi zakwaterowania w w/w ośrodkach.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2016r.
§ 3.
Traci moc Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 01.09.2015r.