Drukuj

Kraków, luty 2012 r. 

Zarządzeniem Dyrektora Sądu Apelacyjnego z dnia 11 stycznia 2012r. zostało powołane Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409069.

Siedzibą Instytucji jest Kraków.

Podstawowym, statutowym przedmiotem działalności Instytucji będzie dokonywanie centralnych zakupów dla jednostek sądownictwa powszechnego, realizowanych na zlecenie organu założycielskiego - Sądu Apelacyjnego w Krakowie, któremu Minister Sprawiedliwości swoim Zarządzeniem z dnia 17 lutego 2012 roku nr 20/12/DB wyznaczył funkcję centralnego zamawiającego i powierzył zadanie centralizacji zakupów w kategoriach:

a) wyposażenia i materiałów


b) usług

Ponadto Instytucja zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie dla pracowników resortu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także udostępnia sale szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa.

Sprzedaż tych usług prowadzona jest w obiektach:

- w Muszynie przy ul. Kity 18a, dysponującym 18 pokojami i 42 miejscami noclegowymi, a także dwoma salami szkoleniowymi wyposażonymi w stanowiska komputerowe i urządzenia do prezentacji materiałów szkoleniowych,

- w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13c, dysponującym 16 pokojami i 34 miejscami noclegowymi, a także dwoma salami szkoleniowymi, w tym jedną wyposażoną w stanowiska komputerowe,

- w Zakopanem przy ul. Kraszewskiego 14 ("Chata"), dysponującym 8 pokojami i 16 miejscami noclegowymi.

Misją Instytucji jest dążenie do racjonalnego zaspokojenia potrzeb sądownictwa powszechnego i oszczędnego zagospodarowania środków pochodzących z budżetu Państwa.


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.