Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Drukuj E-mail

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie została powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012r. działającego na podstawie przepisu art. 23 ust 2 pkt 2 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Obecnie Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB z siedzibą w Krakowie działa na podstawie Statutu nadanego przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 października 2017r. oraz jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000409069.

Podstawowym, statutowym przedmiotem działalności Instytucji jest przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad zamówieniami publicznymi, udzielanymi przez Sąd Apelacyjny w Krakowie jako Zamawiającego wskazanego przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie przepisu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018.). Obecnie, zadania realizowane w tym zakresie na podstawie zleceń udzielanych przez Sąd Apelacyjny w Krakowie obejmują organizacji prowadzenie wspólnych cykli zakupowych na rzecz sądów powszechnych dotyczących następujących asortymentów:

 1. dostawy:
  1. energii elektrycznej,
  2. paliw napędowych oraz kart flotowych,
  3. białego papieru do wydruków i kopiowania,
  4. prasy,
  5. samochodów osobowych i ciężarowych
  6. materiałów biurowych
  7. aparatów telefonii komórkowej i tabletów,
  8. komputerów stacjonarnych, monitorów,
  9. laptopów,
  10. serwerów, sprzętu sieciowego,
  11. pamięci masowych,
  12. systemów backupu danych,
  13. drukarek,
  14. urządzeń wielofunkcyjnych,
  15. kopiarek,
  16. skanerów,
  17. projektorów,
  18. wokand,
  19. terminali (typu zero client oraz thin client)
  20. niszczarek,
  21. systemów wideokonferencyjnych,
  22. oprogramowania gotowego,
 2. usługi:
  1. telefonii stacjonarnej,
  2. telefonii komórkowej,
  3. ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych.

W związku z ponad 4 letnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwoju systemów zakupów wspólnych, prowadzonych na rzecz sądów powszechnych oraz jednostek organizacyjnych prokuratury, Centrum Zakupów dla Sądownictwa zgromadziło rozległą wiedzę w tym zakresie oraz zbudowało zasób kadrowy odznaczający się wysokim przygotowaniem merytorycznym, pozwalającym na efektywne prowadzenie złożonych projektów zakupowych.

Centrum Zakupów dla Sądownictwa z powodzeniem prowadzi również największe spośród czterech Centrów Obsługi Druku powołanych do masowej ekspedycji pism sądowych niewymagających podpisu, zapewniając ekspedycję niespełna 8 tysięcy przesyłek sądowych dziennie. Obecnie Sekcja Wydruku Centralnego działająca w Instytucji odpowiedzialna jest za obsługę nadań z sądów powszechnych obszaru Apelacji Krakowskiej, Apelacji Łódzkiej oraz Apelacji Wrocławskiej.

Działalność usługowa Instytucji na rzecz jednostek organizacyjnych resortu Wymiaru Sprawiedliwości obejmuje również prowadzenie jednego z największych telefonicznych Biur Obsługi Interesanta – komórki udzielającej telefonicznych odpowiedzi na pytania stron postępowań sądowych. Obecnie Biuro Obsługi Interesanta działające w Instytucji obsługuje połączenia przychodzące od interesantów z 28 sądów powszechnych.

Istotnym elementem funkcjonowania Instytucji jest zarządzanie dwoma ośrodkami wypoczynkowymi, umożliwiającymi realizację szkoleń, dedykowanymi głównie dla jednostek organizacyjnych resortu wymiaru sprawiedliwości. Sprzedaż tych usług prowadzona jest w obiektach:

- w Muszynie przy ul. Kity 18a, dysponującym 18 pokojami i 42 miejscami noclegowymi, a także trzema salami szkoleniowymi wyposażonymi w stanowiska komputerowe i urządzenia do prezentacji materiałów szkoleniowych, w tym jedną salę szkoleniową wyposażoną w zestaw telekonferencyjny;

- w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13c, dysponującym 16 pokojami i 37 miejscami noclegowymi, a także trzema salami szkoleniowymi, wyposażonymi w stanowiska komputerowe i urządzenia do prezentacji materiałów szkoleniowych, w tym jedną salę szkoleniową wyposażoną w zestaw telekonferencyjny.

Centrum Zakupów dla Sądownictwa oferuje również usługi wynajmu samochodu, dedykowane głównie do obsługi szkoleń prowadzonych w ośrodkach szkoleniowych.

Misją Instytucji jest dążenie do racjonalnego zaspokojenia potrzeb sądownictwa powszechnego i oszczędnego zagospodarowania środków pochodzących z budżetu Państwa.


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.


Linki


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Dane teleadresowe

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

ul. Wadowicka 6

30-415 Kraków

tel. 602 491 691

fax: 012 41 75 665

Adres e-mail: biuro@czdsigb.gov.pl

NIP: 675-147-15-36

Regon: 122492939

KRS: 0000409069

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej