Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Drukuj E-mail

Załącznik  Nr  1  do   Zarządzenia

Nr 33 Dyrektora   Centrum

Zakupów   dla  Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

z dnia 03.07.2018 roku

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH

 CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Obowiązuje od dnia 03.07.2018 roku

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z krótkotrwałego zakwaterowania w pokojach gościnnych będących w dyspozycji Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie (zwanej dalej „Instytucją")
 2. Oddział w Muszynie zawiaduje i udostępnia do korzystania pokoje gościnne w lokalizacjach:

          - przy ul. Kity 18A w Muszynie w siedzibie Sądu Rejonowego w Muszynie

 1. Recepcja w Zakopanem zawiaduje i udostępnia do korzystania pokoje gościnne w lokalizacjach:

         - przy ul. Gimnazjalnej 13C w Zakopanem w siedzibie Sądu Rejonowego w Zakopanem

         - przy ul. Kraszewskiego 14 w Zakopanem „Chata”.

 1. Pokoje wynajmowane są w całości na doby. Minimalna długość pobytu to 2 doby. Wyjątek stanowią pobyty pracowników resortu w sprawach służbowych (delegacje).
 2. Doba hotelowa w pokojach gościnnych rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.
 1. Przyjazdy do pokoi gościnnych możliwe są do godziny 20.00. W przypadku przyjazdów po godzinie 15:00 należy powiadomić o tym fakcie recepcję z jednodniowym wyprzedzeniem lub do godziny 14.00 w dniu przyjazdu. W takim przypadku pracownicy recepcji przekażą informacje dotyczącą odbioru kluczy i zakwaterowania.
 2. Zamiar przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu zostanie zrealizowanie w zależności od dostępności pokoju.
 1. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie, mailowo lub przez portale rezerwacji internetowej.

 

§2

 1. Z pokoi gościnnych mogą korzystać:

      a) pracownicy zatrudnieni w jednostkach sądownictwa powszechnego, jednostek prokuratury oraz innych jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości z tytułu podróży służbowej,

      b) pracownicy jednostek sądownictwa powszechnego, jednostek prokuratury oraz innych jednostek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, a także ich małżonkowie oraz dzieci będące na   utrzymaniu.

     c) będący w stanie spoczynku sędziowie i prokuratorzy, emerytowani oraz będący na rencie pracownicy jednostek sądownictwa powszechnego, jednostek prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a także ich małżonkowie,      

     d) inne osoby.

 §3

 

     Ogólne zasady przestrzegania porządku i bezpieczeństwa w pokojach gościnnych na terenie obiektów:

 1. Osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i braki powstałe z jej winy.
 2. Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w pokojach i na terenie obiektów.
 3. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Zabrania się przestawiania, przenoszenia mebli oraz pozostałego wyposażenia pokoi.
 5. Osoba przybywająca do pokoju zobowiązana jest do zgłoszenia stwierdzonych uszkodzeń i braków w wyposażeniu pokoju gościnnego, do którego została skierowana - w stosunku do spisu inwentarza umieszczonego w pokoju.
 6. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia o wszystkich awariach powstałych w użytkowanym pokoju. Niedopuszczalne jest korzystanie z noclegu w pokoju gościnnym osób niezameldowanych. Cisza nocna trwa w godzinach od 22.00 do 7.00.
 7. Zakazuje się pobytu zwierząt w pokojach gościnnych.

  

§4

 1. Za pobyt i korzystanie z pokoi gościnnych pobierana jest opłata - zgodnie z aktualnym „Cennikiem usług” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Za pobyt i korzystanie z pokoi gościnnych w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C oraz Kraszewskiego 14 w święta oraz długie weekendy pobierana jest opłata o 50% wyższa od cennika podstawowego - wykaz terminów świąt oraz długich weekendów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Za pobyt i korzystanie z pokoi gościnnych w Muszynie przy ul. Kity 18A w święta oraz długie weekendy pobierana jest opłata o 20% wyższa od cennika podstawowego - wykaz terminów świąt oraz długich weekendów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu w terminie do trzech dni po dokonaniu rezerwacji na wskazane we wniosku konto bankowe.
 5. Brak wpłaty zaliczki w podanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 6. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 7. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji, jednocześnie informujemy, że skrócenie pobytu lub zmniejszenie liczby osób nie skutkuje zmniejszeniem należności za zarezerwowany pokój jak również nie powoduje zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 8. Pozostała należność za pobyt oraz opłata miejscowa pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12:00.
 9. Za pobyt dzieci do lat 4, korzystających ze wspólnego łóżka z rodzicami opłaty nie pobiera się.
 10. Za pobyt dodatkowej osoby przebywającej w pokoju jest przewidziana opłata dodatkowa w kwocie 30,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 11. W przypadku rezerwacji na okres nie dłuższy niż 3 doby oraz w dni świąteczne, ustawowo wolne
  od pracy obowiązuje wpłata za pobyt z góry. W przypadku braku wpłaty w przeciągu trzech dni rezerwację uważa się za nieważną.
 12. W przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju wpłacone zaliczki podlegają zwrotowi w następujących sytuacjach i wysokości:

        - 100% zaliczki w przypadku rezygnacji do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem.

        - zaliczki nie są zwracane w przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju poniżej 4 tygodni przed rezerwowanym terminem.

 1. Wpłat w formie bezgotówkowej należy dokonywać na rachunek bankowy Instytucji:

            Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

            nr: 30 1130 1150 0012 1269 4320 0002

 1. Za pobyt w pokojach zostanie wystawiona faktura VAT.

 

 §5

 1. Zakwaterowanie w pokojach gościnnych następuje na podstawie wniosku o zakwaterowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wniosek wysyłany jest w momencie zaakceptowania rezerwacji przez personel Pokoi Gościnnych i przesłany do osoby zainteresowanej. Wypełniony  wniosek należy dostarczyć w dniu zakwaterowania.
 2. Osoba ubiegająca się o zakwaterowanie winna okazać pracownikowi recepcji dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby kwaterowanej.

 

§6

 1. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej od dnia 01.07.2018 roku dysponuje ograniczoną ilością miejsc parkingowych w obiekcie w Zakopanem przy
  Gimnazjalnej 13C. W związku z powyższym, wszystkie dostępne miejsca parkingowe zostały przydzielone do poszczególnych pokoi.
 2. W okresie od piątku od godziny 16.30. do niedzieli do godziny 22.00 goście CZDSIGB mogą parkować na każdym wolnym  miejscu parkingowym. przy budynku 13C bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Goście przyjeżdżający do pokoi gościnnych CZ|DSIGB przy ul. Gimnazjalnej 13c w Zakopanem, którzy nie mają wyznaczonego miejsca parkingowego mogą wjechać na teren Sądu Rejonowego
  w Zakopanem w celu rozpakowania bagaży – do 30 minut.  Po tym czasie zobowiązani są do opuszczenia terenu parkingu przy ul. Gimnazjalnej 13C.
 4. W przypadku wolnych miejsc parkingowych przynależących do ośrodka wypoczynkowego „Chata” przy Kraszewskiego 14 w Zakopanem, istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z powyższych miejsc przez Gości pokoi gościnnych w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami CZDSIGB w Zakopanem.

 

§7

 

 1. Adres e-mail: dla złożenia zapytania lub przesłania zaakceptowanego wniosku o rezerwację:

                dla ośrodka w Muszynie:                     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                dla ośrodków w Zakopanem:              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt w sprawach pobytu w pokojach gościnnych :

         - w Muszynie  tel:  018 531 71 70, 512 134 800

         - w Zakopanem tel:  018 202 46 50, 533 324 646

 1. Koordynator obiektów wypoczynkowych, tel: 690 935 912 

 

§8

     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Cennik
 2. Wniosek o zakwaterowanie
 3. Wykaz terminów świąt oraz długich weekendów

 

Załącznik nr 1 do regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – Cennik

Ceny są cenami brutto.

Jeżeli jest w pokoju możliwość zakwaterowania jeszcze jednej osoby – dodatkowa opłata 30,00 zł

Sylwester, Święta i długie weekendy – cena  wyższa od cennika podstawowego o:

 - 50% - dotyczy obiektów w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C oraz Kraszewskiego 14

 - 20% - dotyczy obiektu w Muszynie przy ul. Kity 18A

 

Zakopane ul. Gimnazjalna 13C – Centrum

 

Pracownicy Resortu Sprawiedliwości

Goście spoza Resortu

POKÓJ

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

1 osobowy

50,00

60,00

60,00

70,00

2 osobowy

80,00

100,00

90,00

120,00

2 osobowy - poddasze

60,00

70,00

70,00

80,00

3 osobowy

100,00

130,00

120,00

150,00

3 osobowy z miejscem parkingowym

110,00

140,00

130,00

160,00

Apartament z miejscem parkingowym

160,00

200,00

180,00

240,00

Sale konferencyjne

100,00 zł/dobę

lub 20 zł/godz.

100,00 zł/dobę

20 zł/godz.

 

 

Zakopane ul. Kraszewskiego 14 – Chata

 

Pracownicy Resortu Sprawiedliwości

Goście spoza Resortu

POKÓJ

sezon niski     

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

1 osobowy

60,00

70,00

60,00

70,00

2 osobowy

90,00

120,00

100,00

130,00

3 osobowy

130,00

140,00

140,00

160,00

Całość

550,00

690,00

900,00

1100,00

 

 

Muszyna ul. Kity 18a – Pod Basztą

 

Pracownicy Resortu Sprawiedliwości

Goście spoza Resortu

POKÓJ

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

1 osobowy

40,00

50,00

50,00

60,00

2 osobowy

60,00

80,00

70,00

90,00

3 osobowy

90,00

120,00

105,00

135,00

Apartament

120,00

140,00

140,00

160,00

Sauna

30,00 zł/godz.

Sale konferencyjne

100,00 zł/dobę

lub 20 zł/godz.

100,00 zł/dobę

20 zł/godz.

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – Wniosek o zakwaterowanie

 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

 

WNIOSEK

o zakwaterowanie w pokoju gościnnym:

-w Muszynie ul. Kity 18 A

-w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13C w -w Zakopanem ul. Kraszewskiego 14 „Chata”       

(niepotrzebne skreślić)

 

 1. Imię i nazwisko                                      ……………………………………             
 2. Adres zamieszkania                                ……………………………………          
 3. Adres poczty e-mail; tel. Kontaktowy       ……………………………………             

 

 1. Planowany okres pobytu od dnia............................................. do dnia...........................................................
 2. Wnioskowany rodzaj pokoju.........................................................................................................................

                                                                                        (1,2,3,4 osobowy)

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję Regulamin korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie.

 

 

                                    

  ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                    ……………………………………

  (potwierdzenie zakładu pracy) jeśli pracownik resortu Sądownictwa                                                                                    (podpis Wnioskodawcy)

 

 

Potwierdzenie rezerwacji

Niniejszym potwierdzamy rezerwację w pokoju:

nr.............................................................................. w okresie od.................................................. do......................................

dla:...........................................................................................................................................................................................

Zaliczkę zgodnie z obowiązującym cennikiem należy uiścić przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

nr: 30 1130 1150 0012 1269 4320 0002

 w wysokości:…………………………………………………………………………………

 (Słownie zł…………………………………………………………………………………… )

  do dnia…………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                                                                         …………………………………………

                                                                                                                                                    (podpis pracownika upoważnionego)

 

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - art. 13 ust. 1 i ust. 2, zwanego dalej "Rozporządzeniem", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Farmaceutów 2, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000409069, NIP: 6751471536, REGON:122492939, zwane dalej "Centrum".
 2. W Centrum powołany został Inspektor Ochrony Danych - Pani Małgorzata Gargul, dane kontaktowe; adres e-mail:  m.gargulTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z wykonaniem usługi rezerwacji i realizacją umowy o świadczenie usługi hotelowej oraz rozliczeniem finansowym za usługę

 1. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty przetwarzające dane w jego imieniu, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami  w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów;
 2. Przysługujące prawa

          Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia      zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak  możliwości skorzystania z usług;
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

 

Potwierdzenie zapoznania się z informacją                                                                                                                    

 

...............................................................

data i podpis

 

 

               

 

Załącznik nr 3 do regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – Wykaz terminów świąt oraz długich weekendów

 

WYKAZ  TERMINÓW ŚWIĄT:

2018 r:

30 marzec – 02 kwiecień                                           Wielkanoc

22 grudzień -01 styczeń 2019r.                                Boże Narodzenie i Sylwester                                                           

2019 r:

19 -22 kwiecień                                                         Wielkanoc

24 grudzień – 01 styczeń 2020r.                               Boże Narodzenie i Sylwester

2020 r:

10- 13 kwiecień                                                         Wielkanoc

24 grudzień  – 03 styczeń 2021r.                              Boże Narodzenie i Sylwester

2021 r:

02 – 05 kwiecień                                                        Wielkanoc

24 grudzień – 02 styczeń 2022 r.                              Boże Narodzenie i Sylwester

                                                         

WYKAZ TERMINÓW DŁUGICH WEEKENDÓW:

2018 r:

03-06 stycznia                                                      Trzech Króli

27 kwiecień – 06 maj                                            Weekend majowy

31 maj – 03 czerwiec                                             Boże Ciało

2019r:   

29 kwiecień – 05 maj                                            Weekend majowy

19 – 23 czerwiec                                                  Boże Ciało

14 – 18 sierpień                                                   Święto Wojska Polskiego

2020 r:

03 – 06 styczeń                                                   Trzech Króli

30 kwiecień – 03 maj                                            Weekend Majowy

10 – 14 czerwiec                                                  Boże Ciało

 

2021 r:

30 kwiecień – 03 maj                                            Weekend Majowy

02 – 06 czerwiec                                                  Boże Ciało

 

 


Linki


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Dane teleadresowe

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

ul. Wadowicka 6

30-415 Kraków

tel. 602 491 691

fax: 012 41 75 665

Adres e-mail: biuro@czdsigb.gov.pl

NIP: 675-147-15-36

Regon: 122492939

KRS: 0000409069

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej