Developed in conjunction with Joomla extensions.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Drukuj E-mail

Kraków, dnia 05.01.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej z dnia 05.01.2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pokoi Gościnnych – Oddział w Muszynie i Zakopanem

 

§1

Zmianie ulega Regulamin Pokoi Gościnnych w  Oddziałach w Muszynie przy ul. Kity 18A oraz w   Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C i Kraszewskiego 14 z dnia 29.12.2017 roku.

Nowe brzmienie Regulaminu Pokoi Gościnnych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

 

 

§2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej nr 77/2017 z dnia 29.12.2017 roku dotyczące zmian w regulaminie korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki  Budżetowej

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.01.2018 roku.

 

Załącznik:

 1. Regulamin Korzystania z Pokoi Gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

 

 


 

 

 

Załącznik  Nr  1  do   Zarządzenia

Nr  3/ 2018 Dyrektora   Centrum

Zakupów   dla  Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

z dnia 5 stycznia 2018

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Obowiązuje od dnia 5 stycznia 2018 roku

 

 §1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z krótkotrwałego zakwaterowania w pokojach gościnnych będących w dyspozycji Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie (zwanej dalej „Instytucją")
 2. Oddział w Muszynie zawiaduje i udostępnia do korzystania pokoje gościnne w lokalizacjach:

            - przy ul. Kity 18A w Muszynie w siedzibie Sądu Rejonowego w Muszynie

 1. Recepcja w Zakopanem zawiaduje i udostępnia do korzystania pokoje gościnne w lokalizacjach:

            - przy ul. Gimnazjalnej 13C w Zakopanem w siedzibie Sądu Rejonowego w Zakopanem

            - przy ul. Kraszewskiego 14 w Zakopanem „Chata”.

 1. Pokoje wynajmowane są w całości na doby. Minimalna długość pobytu to 2 doby. Wyjątek stanowią pobyty pracowników resortu w sprawach służbowych (delegacje).
 1. Doba hotelowa w pokojach gościnnych rozpoczyna się od godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.
 1. Przyjazdy do pokoi gościnnych możliwe są do godziny 20.00. W przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 1. Zamiar przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu rezerwacji należy zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie pobytu zostanie zrealizowanie w zależności od dostępności pokoju.
 1. Rezerwacji dokonuje się mailowo lub przez portale rezerwacji internetowej.

§2

 1. Z pokoi gościnnych mogą korzystać:

       a) pracownicy zatrudnieni w jednostkach sądownictwa powszechnego, jednostek prokuratury oraz innych jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości z tytułu podróży służbowej,

       b) pracownicy jednostek sądownictwa powszechnego, jednostek prokuratury oraz innych jednostek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, a także ich małżonkowie oraz dzieci będące na utrzymaniu.

       c) będący w stanie spoczynku sędziowie i prokuratorzy, emerytowani oraz będący na rencie pracownicy jednostek sądownictwa powszechnego, jednostek prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a także ich małżonkowie,      

       d) inne osoby.

 

§3

Ogólne zasady przestrzegania porządku i bezpieczeństwa w pokojach gościnnych na terenie obiektów:

 1. Osoba zakwaterowana w pokoju gościnnym ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i braki powstałe z jej winy.
 2. Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w pokojach i na terenie obiektów.
 3. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 4. Zabrania się przestawiania, przenoszenia mebli oraz pozostałego wyposażenia pokoi.
 5. Osoba przybywająca do pokoju zobowiązana jest do zgłoszenia stwierdzonych uszkodzeń i braków w wyposażeniu pokoju gościnnego, do którego została skierowana - w stosunku do spisu inwentarza umieszczonego w pokoju.
 6. Osoba zakwaterowana zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia o wszystkich awariach powstałych w użytkowanym pokoju.

          Niedopuszczalne jest korzystanie z noclegu w pokoju gościnnym osób niezameldowanych.

          Cisza nocna trwa w godzinach od 22.00 do 7.00.

 1. Zakazuje się pobytu zwierząt w pokojach gościnnych.

 

§4

 1. Za pobyt i korzystanie z pokoi gościnnych pobierana jest opłata - zgodnie z aktualnym „Cennikiem usług” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Za pobyt i korzystanie z pokoi gościnnych w święta oraz długie weekendy pobierana jest opłata o 50% wyższa od cennika podstawowego – wykaz terminów świąt oraz długich weekendów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu w terminie do trzech dni po dokonaniu rezerwacji na wskazane we wniosku konto bankowe.
 4. Brak wpłaty zaliczki w podanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 5. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 6. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji, jednocześnie informujemy, że skrócenie pobytu lub zmniejszenie liczby osób nie skutkuje zmniejszeniem należności za zarezerwowany pokój jak również nie powoduje zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 7. Pozostała należność za pobyt oraz opłata miejscowa pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12:00.
 8. Za pobyt dzieci do lat 4, korzystających ze wspólnego łóżka z rodzicami opłaty nie pobiera się.
 9. W przypadku rezerwacji na okres nie dłuższy niż 3 doby oraz w dni świąteczne, ustawowo wolne
  od pracy obowiązuje wpłata za pobyt z góry. W przypadku braku wpłaty w przeciągu trzech dni rezerwację uważa się za nieważną.
 10. W przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju wpłacone zaliczki podlegają zwrotowi w następujących sytuacjach i wysokości:

         - 100% zaliczki w przypadku rezygnacji do 4 tygodni przed rezerwowanym terminem.

         - zaliczki nie są zwracane w przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju poniżej 4 tygodni przed rezerwowanym terminem.

     11. Wpłat w formie bezgotówkowej należy dokonywać na rachunek bankowy Instytucji:

            Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

            nr: 30 1130 1150 0012 1269 4320 0002

     12. Za pobyt w pokojach zostanie wystawiona faktura VAT.

 

§5

 1. Zakwaterowanie w pokojach gościnnych następuje na podstawie wniosku o zakwaterowanie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wniosek wysyłany jest w momencie zaakceptowania rezerwacji przez personel Pokoi Gościnnych i przesłany do osoby zainteresowanej. Wypełniony  wniosek należy przesłać mailem na adres z którego był wysłany, a oryginał dostarczyć w momencie meldowania.
 2. Klucz do pokoju gościnnego osoba kwaterowana otrzymuje po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

§6

 1. Adres e-mail: dla złożenia zapytania lub przesłania zaakceptowanego wniosku o rezerwację:

                dla ośrodka w Muszynie:                       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                dla ośrodków w Zakopanem:                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt w sprawach pobytu w pokojach gościnnych :

         - w Muszynie  tel:  512 134 800,

       - w Zakopanem tel:  533 324 646,  668 143 017,

 1. Koordynator obiektów wypoczynkowych - 690 935 912, 

 

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Załączniki:

 1. Cennik do regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
 2. Wniosek o zakwaterowanie
 3. Wykaz terminów świąt oraz długich weekendów

 


Załącznik nr 1 stanowiący cennik do regulaminu z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

 

Ceny są cenami brutto.

Jeżeli jest w pokoju możliwość zakwaterowania jeszcze jednej osoby - dostawka 30 zł

Sylwester, Święta i długie weekendy – cena 50% wyższa od cennika podstawowego.

 

Zakopane ul. Gimnazjalna 13C – Centrum

 

Pracownicy Resortu Sądownictwa

Goście spoza Resortu

POKÓJ

sezon niski        

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki    

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

1 osobowy

50,00

60,00

60,00

70,00

2 osobowy

80,00

100,00

90,00

120,00

3 osobowy

100,00

130,00

120,00

150,00

Apartament

130,00

150,00

150,00

170,00

Sale konferencyjne

100,00 zł/dobę

lub 20 zł/godz.

100,00 zł/dobę

20 zł/godz.

 

 

Zakopane ul. Kraszewskiego 14 – Chata

 

Pracownicy Resortu Sądownictwa

Goście spoza Resortu

POKÓJ

sezon niski      od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

1 osobowy

60,00

70,00

60,00

70,00

2 osobowy

90,00

120,00

100,00

130,00

3 osobowy

130,00

140,00

140,00

160,00

Całość

550,00

690,00

900,00

1100,00

 

 

Muszyna ul. Kity 18a – Pod Basztą

 

Pracownicy Resortu Sądownictwa

Goście spoza Resortu

POKÓJ

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

sezon niski

od 15.03. do 15.06, od 15.09 do 15.12

sezon wysoki

od 16.06 do 14.09, od 16.12 do 14.03

2 osobowy

60,00

80,00

70,00

90,00

3 osobowy

80,00

110,00

90,00

120,00

Apartament

110,00

130,00

120,00

150,00

Sale konferencyjne

100,00 zł/dobę

lub 20 zł/godz.

100,00 zł/dobę

20 zł/godz.

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – Wniosek o zakwaterowanie

 

 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

 

 

WNIOSEK

o zakwaterowanie w pokoju gościnnym:

-w Muszynie ul. Kity 18 A

-w Zakopanem ul. Gimnazjalna 13C w -w Zakopanem ul. Kraszewskiego 14 „Chata”

(niepotrzebne skreślić)

 

 1. Imię i nazwisko ……………………………………           
 2. Adres zamieszkania ………………………………………           
 3. Adres poczty e-mail; tel. Kontaktowy………………………………………

 

 1. Planowany okres pobytu od dnia............................................... do dnia..........................................................
 2. Wnioskowany rodzaj pokoju..........................................................................................................................

                                                                                        (1,2,3,4 osobowy)

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję Regulamin korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie.

 

 

 

……………………………………………….                                                                                   …………………………………  

(potwierdzenie zakładu pracy) jeśli pracownik resortu Sądownictwa                                      (podpis Wnioskodawcy)

 

Potwierdzenie rezerwacji

Niniejszym potwierdzamy rezerwację w pokoju:

nr.............................................................................. w okresie od................................................... do.........................................

dla:................................................................................................................

Zaliczkę zgodnie z obowiązującym cennikiem należy uiścić przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

nr: 30 1130 1150 0012 1269 4320 0002

 

w wysokości:…………………………………………………………………………………

(Słownie zł……………………………………………………………………………………) do dnia...............................................................................................

 

 

                                                                                                                   (podpis pracownika upoważnionego)

                                                                                                                                

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – Wykaz terminów świąt oraz długich weekendów

 

 

WYKAZ  TERMINÓW ŚWIĄT:

 

2018 r:

30 marzec – 02 kwiecień                                                                Wielkanoc

21 grudzień -26 grudzień                                                                Boże Narodzenie

28 grudzień – 01 styczeń 2019                                                       Sylwester

 

2019 r:

19 -22 kwiecień                                                                            Wielkanoc

24 grudnia – 01 stycznia 2020                                                        Boże Narodzenie i Sylwester

 

2020 r:

10- 13 kwiecień                                                                            Wielkanoc

24 – 27 grudzień                                                                           Boże Narodzenie

31 grudzień – 03 styczeń   2021                                                     Sylwester

 

2021 r:

02 – 05 kwiecień                                                                           Wielkanoc

24 – 27 grudzień                                                                           Boże Narodzenie

31 grudzień – 02 styczeń 2022 r.                                                    Sylwester

 

 

WYKAZ TERMINÓW DŁUGICH WEEKENDÓW:

2018 r:

03-06 stycznia                                                                                Trzech Króli

27 kwiecień – 06 maj                                                                      Weekend majowy

31 maj – 03 czerwiec                                                                      Boże Ciało

30 październik – 04 listopad                                                              Wszystkich Świętych

 

2019r:   

30 kwiecień – 05 maj                                                                      Weekend majowy

19 – 23 czerwiec                                                                            Boże Ciało

14 – 18 sierpień                                                                             Święto Wojska Polskiego

30 październik - 03 listopad                                                              Wszystkich Świętych

08-11 listopad                                                                                Święto Niepodległości

 

2020 r:

03 – 06 styczeń                                                                              Trzech Króli

30 kwiecień – 03 maj                                                                       Weekend Majowy

10 – 14 czerwiec                                                                            Boże Ciało

 

2021 r:

30 kwiecień – 03 maj                                                                       Weekend Majowy

02 – 06 czerwiec                                                                             Boże Ciało

29 październik – 01 listopad                                                               Wszystkich Świętych

10 – 14 listopad                                                                              Święto Niepodległości

 


Linki


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

7:30 - 15:30

Dane teleadresowe

Centrum Zakupów dla Sądownictwa

Instytucja Gospodarki Budżetowej

ul. Wadowicka 6

30-415 Kraków

tel. 602 491 691

fax: 012 41 75 665

Adres e-mail: biuro@czdsigb.gov.pl

NIP: 675-147-15-36

Regon: 122492939

KRS: 0000409069

 

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej