Drukuj

Kraków, dnia 18.12.2017

 

ZARZĄDZENIE NR 74/2017

Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia dnia 02 stycznia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

§1

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy ustalam:

§2

Zarządzenie nie dotyczy pracowników Biura Obsługi Interesanta oraz pracowników Oddziału w Muszynie i Zakopanem.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.