Drukuj

Kraków, dnia 03.08.2017


ZARZĄDZENIE nr 28/2017

Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z dnia 03.08.2017

w sprawie ustalenia dyżuru Wydziału Biuro Obsługi Interesantów

1)    Ustalam dyżur pracy dla Wydziału Biuro Obsługi Interesantów w godzinach 7:30 - 16:00 w dniach:

•    19 sierpnia 2017 (sobota)

•    26 sierpnia 2017 (sobota)

2)    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie.